PatiëntendossierInzage en afschrift

Elektronisch patiëntendossier

Elke patiënt heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Hierin worden, naast uw algemene gegevens over uw identiteit en adres, de nodige verpleegkundige en medische gegevens opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.

U kunt uw zorgverlener altijd vragen om een document aan uw patiëntendossier toe te voegen, zoals bv. een wilsverklaring.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en derden hebben geen inzage. Alleen uw behandelende ziekenhuisartsen en verpleegkundigen hebben toegang tot uw patiëntendossier. Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden.

U hebt recht op inzage, afschrift en toelichting over de inhoud van uw dossier door uw zorgverlener. Aan de vraag voor inzage of afschrift wordt binnen 15 dagen na ontvangst gevolg gegeven.

Vul voor aanvraag afschrift of inzage van uw volledig patiëntendossier onderstaand formulier in en bezorg dit terug aan de ombudsdienst, digitaal via ombudsdienst@klina.be of op papier. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.

Inzage via toegangsplatformen Overheid

Mijngezondheid.belgie.be is een online gezondheidsportaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

U vindt er alle medische verslagen, resultaten van onderzoeken, medische beelden, ontslagbrieven enz. terug. De toegang is beveiligd (via e-ID lezer, itsme, via tokens).

U vindt er ook alle nodige info over het beheren en al dan niet delen van uw medisch dossier met zorgverleners.

Inzage / afschrift na overlijden

Na het overlijden van een meerderjarige patiënt kunnen de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot en met de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen) onder bepaalde voorwaarden het dossier van de overleden patiënt onrechtstreeks door een door hen aangeduide zorgverstrekker laten inzien.

Deze inzage is enkel mogelijk als:

  • de overleden patiënt zich tijdens het leven niet heeft verzet tegen een dergelijke inzage;
  • het verzoek tot inzage voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is: de aangevoerde motieven moeten hierbij belangrijk genoeg zijn om een uitzondering toe te staan op het normaal geldend recht op privacy van de overledene. Het inzagerecht is beperkt tot de gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven reden.

In geval van het overlijden van een minderjarige patiënt zegt de wetgeving:

  • De persoon die op het moment van overlijden handelde als vertegenwoordiger van de patiënt heeft recht op inzage en eventueel afschrift van het patiëntendossier.
  • Bloedverwanten t.e.m. de tweede graad hebben recht op inzage en eventueel afschrift mits gemotiveerde en gespecifieerde vraag.
  • Een bekwame minderjarige kan verzet aantekenen bij leven.

Vul voor aanvraag inzage van het dossier van een overleden familielid t.e.m. de tweede graad onderstaand formulier in en bezorg dit terug aan de ombudsdienst, digitaal via ombudsdienst@klina.be of op papier. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.