Kosten en verzekeringenraadpleging, onderzoek, supplement CT, MRI

Kosten raadpleging, technische onderzoeken, materialen

Bijna elke medische dienst werkt via centrale inning. Dit betekent dat u ter plaatse niets hoeft te betalen. U ontvangt de factuur op uw thuisadres.

Enkel bij onderstaande medische diensten betaalt u nog wel ter plaatse uw consultatie: 

In sommige gevallen krijgt u (ook bij bovenvermelde diensten) een factuur nagestuurd voor eventuele technische onderzoeken of het gebruik van bepaalde materialen.

Mogelijk ontvangt u met uw factuur een 'getuigschrift voor verstrekte hulp - Model D' (groen attest). Hiermee kunt u bij uw ziekenfonds de wettelijke tussenkomst verkrijgen, zodat u enkel het remgeld moet betalen.

Voor een onderzoek op de dienst medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde of voor labo-onderzoeken wordt altijd een factuur verstuurd. U moet hiervoor op de dag van het onderzoek nooit direct betalen.

Supplement ambulante onderzoeken CT, MRI

Sinds 4 december 2023 is bij wet bepaald dat er voor ambulante onderzoeken op zware medische beeldvorming, niet langer supplementen mogen worden aangerekend tijdens reguliere werkdagen van 8 tot 18 u. 

Wat betekent dit concreet voor u als patiënt?

  • Het gaat om ambulante onderzoeken (= onderzoeken bij patiënten die niet gehospitaliseerd zijn) met volgende toestellen: CT, SPECT-CT, PET, PET-CT en NMR (MRI).  
  • Voor onderzoeken op deze apparaten worden geen supplementen aangerekend van maandag tot en met vrijdag, tussen 8 en 18 u. Deze regeling kan aanleiding geven tot wachttijden.
  • Er worden supplementen aangerekend voor ambulante onderzoeken tussen 18 en 8 u of op zaterdag, zon- en feestdagen: 
    • Als patiënt dient u hiermee op voorhand schriftelijk in te stemmen. U ondertekent hiervoor een document bij aankomst op medische beeldvorming.
    • We rekenen geen supplementen aan voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming.