Veelgestelde vragenover uw ziekenhuisfactuur

Wat hou ik bij de hand als ik bel over mijn factuur?
  • Factuurnummer
  • Patiëntnummer
  • Informatie die verband houdt met mijn vraag
Ik ontvang een factuur maar ben niet in Klina geweest?

U was mogelijk op consultatie in de privépraktijk van de dokter en deze stuurde een staal voor onderzoek naar het labo van AZ Klina. Voor dit labo-onderzoek krijgt u thuis een factuur. Op de factuur vindt u naast “ONDERZ. AANGVR. DOOR  …” een verwijzing naar uw arts.

Ik had een arbeidsongeval maar ontvang de factuur toch thuis?

Het ziekenhuis ontving van u of van uw werkgever geen verzekeringsgegevens binnen de 2 maanden na het ongeval. Contacteer uw werkgever.
Uw arbeidsongeval werd geweigerd door de verzekeringsmaatschappij. De weigeringsbrief van de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de reden van weigering vindt u als bijlage bij de factuur.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Het ziekenhuis factureert 1 keer per maand en dit rond de 10e werkdag. Een week later mag u de factuur verwachten.

Wanneer moet mijn factuur betaald zijn?

De factuur moet 30 dagen na de verzendingsdatum betaald zijn.