PatiëntveiligheidUw veiligheid primeert

Onze medewerkers waken over uw veiligheid

Uw veiligheid als patiënt of bezoeker primeert en is voor het ziekenhuis een voortdurende zorg. Medewerkers stellen dagelijks alles in het werk om over uw veiligheid te waken.

Het ziekenhuis is uitgerust met camerabewaking. Op strategische plaatsen zijn camera’s opgesteld die 24/24 uur filmen. De geregistreerde beelden vallen onder de wet op de bescherming van de privacy en worden niet vrijgegeven.

Veel toegangsdeuren zijn elektronisch beveiligd en enkel toegankelijk met een badge.

Ook u als bezoeker of patiënt kunt bijdragen aan een veiliger verblijf:

  • In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod. Rook enkel in de voorziene rookruimte nabij de hoofdingang.
  • U mag uw smartphone gebruiken, behalve op plaatsen waar dit uitdrukkelijk vermeld wordt.
  • Respecteer de verbodsbepalingen, zoals ‘geen toegang voor onbevoegden’.
  • Sluit geen eigen elektrische toestellen aan op het ziekenhuisnet (uitzonderingen: laptop, tablet, gsm en toestellen voor persoonlijke hygiëne). Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor ongevallen door of met elektrische toestellen die van thuis werden meegebracht.

Agressie

Bent u het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst gedrag? Meld dit onmiddellijk aan de verpleegkundigen.