PatiëntenrechtenWet betreffende de rechten van de patiënt

Wet betreffende de rechten van de patiënt

België beschikt over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Zo hebt u bv als patiënt het recht op:

  • een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • de informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand
  • het geïnformeerd zijn en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst
  • het vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd om zijn beroep uit te oefenen
  • een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
  • inzage en of afschrift van zijn/haar patiëntendossier (geheel of gedeeltelijk)
  • bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
  • aangepaste zorg om pijn te voorkomen, te behandelen en te verzachten
  • het neerleggen van een klacht