GegevensdelingVolledig beeld van uw gezondheidstoestand

Gegevensdeling

Om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden is het essentieel dat uw zorgverleners een volledig beeld hebben van uw gezondheidstoestand en uw medische voorgeschiedenis. Die gegevens zitten vaak verspreid bij de verschillende zorgverleners en zorginstellingen die u ooit hebt geraadpleegd.

Met uw geïnformeerde toestemming maakt u ze beschikbaar voor de zorgverleners die u momenteel opvolgen. Daardoor kunnen ze u sneller én beter behandelen en voorkomen ze dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. Het is ook veiliger voor u: medicatie-interacties, eventuele allergieën en andere cruciale gegevens worden immers meteen gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling de samenwerking en communicatie tussen uw zorgverleners. Het delen van medische gegevens gebeurt uiteraard beveiligd en met respect voor de rechten van de patiënt.

CoZo

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces.
Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en met zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënt.

Wat is 'geïnformeerde toestemming'?

De geïnformeerde toestemming (‘informed consent’) is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. De geïnformeerde toestemming geldt nationaal en kan geregistreerd worden op CoZo of het eHealth-platform door de patiënt zelf, de huisarts, een behandelende zorgverlener, het ziekenfonds, de apotheek van de patiënt of de opnamedienst van het ziekenhuis. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt.

Met een geïnformeerde toestemming geeft u uw behandelende zorgverleners de toestemming om uw medische gegevens elektronisch en beveiligd uit te wisselen. Die toestemming geldt zolang de zorgverlener u behandelt en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Let wel: een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. 

U kunt op elk moment uw geïnformeerde toestemming intrekken en dus de gegevensuitwisseling stoppen. U kunt ook bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang of vragen om bepaalde informatie niet te delen.

lees meer informatie en veelgestelde vragen op www.cozo.be of www.mijngezondheid.be