PrivacyreglementBescherming van uw privacy

Privacyreglement & GDPR

Als patiënt bent u uiteraard bezorgd over de bescherming van uw privacy

U vindt meer info over de manier waarop AZ Klina omgaat met persoonlijke gegevens in ons privacyreglement.

General Data Protection Regulation (GDPR) is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht werd. Die Europese regelgeving vervangt de vroegere reeds bestaande wetgeving rond privacy. Deze wetgeving legt heel wat spelregels vast over wat mag gebeuren met persoonlijke gegevens, welke procedures toegepast moeten worden en hoe de gegevens afgeschermd moeten worden. Organisaties moeten duidelijk maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe de data wordt bewaard. Wanneer mensen inzage vragen in de opgeslagen data, is de organisatie daartoe verplicht.

Lees hier meer over GDPR in AZ Klina.