Klinische studiesWetenschappelijk onderzoek

Klinische studies cardiologie

Ons team biedt cardiale zorg aan volgens de laatste stand van de wetenschap. Om dit te garanderen engageert onze dienst zich om deel te nemen aan nationale en internationale klinische studies (clinical trials). Zo kunnen we bepaalde nieuwe geneesmiddelen en therapieën aanbieden, al jaren vóór deze op de markt beschikbaar zijn.

Klinische studies oncologie

Wetenschappelijk Onderzoek is cruciaal voor het tot stand komen van nieuwe behandelingen.
Nieuwe behandelingen leggen een lange weg af vooraleer ze effectief op de markt kunnen komen. Onderzoek is hierbij genoodzaakt. Om tegemoet te komen aan de snelle wetenschappelijke evoluties in de oncologie en om hieraan een bijdrage te leveren, neemt de dienst oncologie sinds 1999 deel aan klinische studies. Het team van oncologen en datanurses zorgt voor een nauwgezette opvolging van de patiënten die deelnemen aan deze studies.