Over AZ Klina

Op 15 oktober 1987 werd een vzw opgericht onder de benaming "Klinieken Noord-Antwerpen' (KLINA). Op 1 januari 1988 nam deze vereniging het beheer van de drie regionale ziekenhuizen uit de regio Noord-Antwerpen over, nl: Het St-Lucas ziekenhuis te Ekeren, het St.-Jozef Ziekenhuis te Kapellen en het Vesaliusziekenhuis te Brasschaat.

 

In de periode 1988-1989 werden in totaal 147 ziekenhuisbedden afgebouwd, ondermeer door de centralisatie van de moeder- en kindzorg op één campus. Vanaf 1990 werd in eerste instantie de locatie van een nieuw te bouwen fusieziekenhuis vastgelegd en werden de plannen voor dit ziekenhuis uitgetekend. De bouwwerken werden in 1994 aangevat en in oktober 1999 kon de medische activiteit van de drie "oude" campussen verhuizen en gecentraliseerd worden in het nieuwbouwziekenhuis, het Algemeen Ziekenhuis Klina.

 

In 2015 telt AZ Klina, na de recente fusie met De Mick, 581 bedden.