Vertrouwenspersoon en vertegenwoordigerWaken over uw belangen

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan een familielid, vriend of goede kennis zijn die mee over uw belangen waakt als patiënt en die u autonoom laat beslissen over de zorg die u verkiest.

Wanneer kunt u een vertrouwenspersoon kiezen?

  • U doet dit best wanneer u zelf nog in staat bent om uw rechten uit te oefenen.
  • Als u soms begeleid of gesteund wil worden bij contact met uw zorgverlener.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u doen?

  • U begeleiden tijdens een afspraak met een zorgverlener.
  • Info krijgen over uw gezondheidstoestand of de voorgestelde behandeling.
  • Uw patiëntendossier raadplegen of hier een afschrift van ontvangen (na uw uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag).
  • U bijstaan voor het neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst.

U mag meer dan één vertrouwenspersoon kiezen. Uw keuze kan op elk moment herzien worden. Om een vertrouwenspersoon aan te duiden kunt u een formulier invullen (niet verplicht). U vindt dit formulier en uitgebreide informatie op de website van de FOD Volksgezondheid.

Vertegenwoordiger

Een door uzelf aangewezen vertegenwoordiger (of gevolmachtigde) is een familielid, vriend of goede kennis die u vertegenwoordigt op een dag dat u niet meer in staat bent om zelf uw patiëntenrechten uit te oefenen.

Wat kan een vertegenwoordiger voor u doen?

Hij of zij kan al uw rechten als patiënt uitoefenen en beslissingen nemen over uw verzorging wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent.

Hoe duidt u een vertegenwoordiger aan?

Met een schriftelijk, gedateerd mandaat dat specifiek geldt voor uw rechten als patiënt. Dit kosteloos mandaat wordt zowel door u als door uw vertegenwoordiger ondertekend. U vindt dit formulier en uitgebreide informatie op de website van de FOD Volksgezonheid.

Zorg ervoor dat uw naasten weten dat dit mandaat bestaat en waar ze het kunnen terugvinden (vb. in het patiëntendossier bij uw huisarts, bij iemand thuis, bij de notaris…). Als u geen vertegenwoordiger aanduidt, dan zal deze taak opgenomen worden door de persoon die voorzien is in artikel 14 van de wet betreffende de patiëntenrechten.