Spine UnitAZ Klina

De Spine Unit is een multidisciplinair team dat op een uniforme manier een diagnose stelt voor patiënten met rug- of nekklachten en maakt voor deze patiënten een gepaste behandeling op.
foto_spine_unit_team

Multidisciplinair team van de Spine Unit

Het multidisciplinair team van de Spine Unit bestaat uit de specialismen fysische geneeskunde en revalidatie, neurochirurgie en pijncentrum, aangevuld met een paramedisch team. Patiënten met meer complexe rug- en nekklachten komen in aanmerking voor een gemeenschappelijke evaluatie door de Spine Unit. Na het multidisciplinaire teamoverleg formuleert de Spine Unit een gezamenlijk standpunt over de diagnose en de verdere aanpak.

Veelgestelde vragen

U vindt een antwoord op enkele frequente vragen.

Wanneer is de Spine Unit zinvol voor mij?

Als uw rug- of nekklachten langer dan zes weken aanhouden en de behandelingen bij de huisarts of kinesist onvoldoende resultaat geven. Uw huisarts of specialist zal u doorverwijzen naar een van onze diensten (fysische geneeskunde, neurochirurgie, pijnkliniek).

Wat kan ik zelf doen?

U kan zelf uw levensstijl verbeteren en verhinderen dat uw pijn langdurig aanhoudt door:

 • te stoppen met roken. Hiervoor kunt u zich laten coachen, want in 95% van de gevallen lukt het niet om zonder begeleiding te stoppen. Ontdek er hier meer over. 
 • meer water te drinken en uw alcoholgebruik te beperken (maximum twee tot drie eenheden per dag, drink ook minstens twee dagen per week geen alcohol). 
 • evenwichtig te eten.
 • meer te bewegen, waardoor uw conditie verbetert. Doe iets wat u graag doet, gedurende minstens twintig minuten per dag.
 • de spieren rond uw pijnlijke regio te versterken.
 • sociale, psychologische, familiale, financiële of werkproblemen niet uit de weg te gaan, maar door hulp te zoeken en te trachten de situtatie te verbeteren. Uw huisarts of de arbeidsgeneesheer kan u hierbij in eerste instantie het best helpen.

Ontdek er meer over op de website van de International Association of The Study of Pain (IASP).

Wat kan ik verwachten van de Spine Unit?

Een grondige controle van het probleem aan uw nek en/of rug. Mogelijk voeren we bijkomende onderzoeken uit om de oorzaak te achterhalen. We stellen een behandelingsplan op en verwijzen u eventueel door naar de dienst fysische geneeskunde, neurochirurgie of pijnkliniek.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Dat kan telefonisch via +32 3 650 50 32 (fysische geneeskunde),  +32 3 650 50 52 (neurochirurgie) en +32 3 650 51 10 (pijnkliniek). U kunt ook een afspraak maken via de webpagina van de specifieke dienst op volgende voorwaarden:

 • Uw dossier is volledig gekend in AZ Klina.
 • Een brief of dossier van elders is minstens 14 dagen op voorhand ter beschikking van het secretariaat.
 • U heeft een verwijsbrief van de huisarts en/of specialist bij de hand.
 • U heeft een actuele medicatielijst bij op het moment van de consultatie.

Is niet aan deze voorwaarden voldaan, dan zullen we mogelijk een bijkomende consultatie plannen om uw dossier te vervolledigen. Als u niet komt opdagen zonder tijdig te verwittigen, zal er een factuur van 25 euro opgestuurd worden.

Op welke dienst moet ik mij aanmelden?

Uw huisarts of specialist zal u grondig bevragen en onderzoeken alvorens u zich kan aanmelden bij een van de diensten van de Spine Unit. Uw verwijzer zal met u bespreken waar u een afspraak maakt. Indien nodig, zullen we u ook met de andere disciplines in contact brengen.

Wat neem ik mee naar een raadpleging op de Spine Unit?

Breng zeker het volgende mee:

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief van de huisarts of specialist
 • een overzicht van de medicamenten die u dagelijks inneemt
 • een overzicht van uw medische voorgeschiedenis (ziekte, operatie, trauma, allergie)
 • een ingevulde
 • een lijst met de voorafgaande behandelingen van uw nek- of rugklachten
 • medische beeldvorming van nek/rug, als deze niet in AZ Klina genomen werd. Zijn deze beelden meer dan zes maanden oud, dan vraagt u de dienst medische beeldvorming van het betrokken ziekenhuis om de beelden opnieuw online te zetten.