Niersteenkliniekbehandeling nierstenen in AZ Klina

In onze niersteenkliniek kunt u terecht voor de totaalbehandeling van nierstenen. Een multidisciplinair team van urologen, nefrologen en diëtisten staat klaar om specifieke zorg te verlenen op maat van de patiënt. Uniek aan onze aanpak is dat bij elke patiënt zowel het behandelen van stenen, als het opsporen van de oorzaak van steenvorming aan bod komt.
nierstenen uroloog consultatie Team nierstenen Nierstenen nefroloog consultatie

Hoe behandelen we nierstenen in onze niersteenkliniek?

De meeste patiënten komen in onze niersteenkliniek terecht na een plotse niercrisis, een pijnloze niersteen of naar aanleiding van steeds terugkerende niersteenvorming. Omdat de meeste nierstenen op verschillende manieren kunnen behandeld worden, zullen alle mogelijkheden met hun voor- en nadelen vooraf uitgebreid besproken worden, rekening houdend met de individuele situatie.

De patiënt kan zo een weloverwogen keuze maken over zijn behandeling. Twee maanden na de behandeling komt de patiënt terug op consultatie om de oorzaak van de steenvorming na te gaan. Dit gebeurt op basis van de steenanalyse, een voedingsvragenlijst, een 24 uurs urinecollectie en een nuchtere bloedafname. De patiënt krijgt dan uitgebreid advies over hoe steenvorming kan vermeden worden. In sommige gevallen is een verdere oppuntstelling nodig bij de nefroloog of is gericht voedingsadvies wenselijk bij een diëtiste die gespecialiseerd is in nierstenen.

Niersteenkliniek werkwijze AZ Klina

Veelgestelde vragen

Een antwoord op enkele veel gestelde vragen kan u hier terugvinden.

Hoe kan ik een afspraak maken bij de niersteenkliniek?

U maakt een afspraak via het secretariaat urologie op het nummer +32 3 650 50 56.

Waar meld ik aan voor een eerste consultatie en wat breng ik mee?

U komt via de hoofdingang in de aankomsthal van AZ Klina. U schrijft zich eerst in aan de loketten of de inschrijvingskiosken. Daarna gaat u naar het secretariaat urologie (route 29). Hier meldt u zich aan met de inschrijvingsdocumenten.

Wat neem ik mee naar een eerste afspraak?

  • de verwijsbrief van de arts (indien van toepassing)
  • uw huidige medicatielijst
Hoe moet een 24 uurs urinecollectie worden uitgevoerd?

De urinecollectie moet 2 weken voor de datum van uw vervolgafspraak uitgevoerd worden. Om een optimale opvolging van uw klachten te kunnen garanderen, is het belangrijk dat uw arts op het moment van de vervolgafspraak kan beschikken over de laboresultaten. De 24 uurs urinecollectie gebeurt volgens een vijfstappenplan dat u strikt dient uit te voeren:

  • Stap 1: Het onderzoek begint ’s ochtends. Als u opstaat (bv. op zondag om 7u), plast u eerst in het toilet. Zorg dat de blaas volledig geledigd is. Schrijf het uur op, want dit is de start van de collectie gedurende 24 uur.
  • Stap 2: Vanaf nu plast u elke keer in de collectebus tot de volgende ochtend.
  • Stap 3: De volgende ochtend (bv. op maandag om 7u) plast u de laatste keer in de collectebus. Als de collectebus gevuld is vóór het einde van de 24 uur, vangt u de urine verder op in een tweede collectebus. Zorg er steeds voor dat de blaas volledig geledigd is. Op deze manier is alle urine die u de afgelopen 24 uur geproduceerd hebt verzameld in de collectebus.
  • Stap 4: Sluit de bus goed af met het deksel.
  • Stap 5: Zorg ervoor dat u nuchter blijft en breng diezelfde ochtend de collectebus naar het laboratorium van AZ Klina. Hier zal bijkomend een bloedafname uitgevoerd worden.
Wat neem ik mee naar een vervolgafspraak?
  • een ingevulde voedingsvragenlijst (indien van toepassing)
  • uw huidige medicatielijst