Nierziekten of Nefrologiein AZ Klina

Onze dienst is gespecialiseerd in de acute en chronische zorgen voor patiënten met nierproblemen.
nierdialyse

Secretariaat Inwendige/Nefrologie

ma - vr: 8.30 - 18.00 u.

+ 32 3 650 50 53

Na doorverwijzing van uw huisarts,

aub verwijsbrief meebrengen

Opgenomen patiënten verblijven meestal op de afdeling Verblijfsafdeling Inwendige 3
Deze medische dienst bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Nierproblemen (Nefrologie)

De nefrologen verzorgen patiënten met uiteenlopende medische nierproblemen:

 • Aantasting van de nieren door suikerziekte of aderverkalking
 • Auto-immuunziekten
 • Ernstige chronische nierinsufficiëntie – predialyse/dialyse
 • Hoge bloeddruk
 • Nierstenen
 • Verminderde nierfunctie door andere oorzaken

De nieren zijn verantwoordelijk voor verschillende belangrijke lichaamsfuncties:

 • Bloedzuivering door uitscheiden van afvalstoffen
 • Hulp bij de opbouw en instandhouding van het bot door productie van actief vitamine D en regulatie van de fosfaatuitscheiding
 • Regeling van vocht- en zoutbalans en bloeddruk
 • Productie van hormonen, zoals erytropoëtine (nodig voor aanmaak rode bloedcellen) en renine (speelt rol bij de bloeddruk)

Deze verzorging gebeurt vooral poliklinisch (op raadpleging) en in multidisciplinair verband: in nauwe samenwerking met de huisarts, de diëtiste, gespecialiseerde verpleegkundigen, ... 
Wanneer de nieren het volledig laten afweten, is het nodig nierfunctievervangende therapie te starten: de verschillende mogelijkheden zijn hemodialyse, peritoneale dialyse of niertransplantatie.

Hemodialyse

Bij hemodialyse gebeurt zuivering van het bloed door een toestel: het bloed van de patiënt wordt doorheen een filter gepompt en dit meestal gedurende 3 maal 4 uur per week. Dit kan op meerdere wijzen gebeuren:

 • in een bed en volledig uitgevoerd door verpleegkundigen (“ziekenhuisdialyse”)
 • in een zetel en gedeeltelijk uitgevoerd door de patiënt (“collectieve autodialyse”)
 • thuis en volledig uitgevoerd door de patiënt en zijn partner (“thuishemodialyse”)

Peritoneale dialyse

Peritoneale dialyse gebeurt door vloeistoffen via een buisje in en uit de buik te laten lopen, waardoor de afvalstoffen worden verwijderd. In de meeste gevallen wordt dit vooral ’s nachts uitgevoerd door een toestel thuis naast het bed van de patiënt, die deze behandeling na de nodige opleiding volledig zelfstandig uitvoert.
Als een patiënt medisch voor een niertransplantatie in aanmerking komt, wordt hij hiervoor verwezen naar een transplantatiecentrum. De opvolging nadien gebeurt verder in ons centrum.

Wat brengt u mee op uw raadpleging?

 • Bij een eerste aanmelding: verwijsbrief van huisarts of andere arts-specialist
 • Recente bloedresultaten
 • Up to date medicatielijst

Samenwerkingsverbanden

AZ Klina Brasschaat en AZ Voorkempen Malle hebben voor de dienst nefrologie een associatieovereenkomst afgesloten, waardoor dezelfde artsen en dialyseverpleegkundigen in beide ziekenhuizen werkzaam zijn bij de begeleiding van patiënten met nefrologische problemen.

Acute hemodialyse en collectieve hemodialyse gebeuren in beide ziekenhuizen; hospitaalhemodialyse en de begeleiding van patiënten in peritoneale dialyse en thuishemodialyse gebeuren vanuit Malle.