Dr. Marc ClaessensUro-oncologie, laparoscopie en robotchirurgie, incontinentie-chirurgie

Marc_Claessens
Verhinderd voor uw afspraak? Annuleer tijdig via bovenstaand nummer.
Deze zorgverlener bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Raadpleging

Donderdag
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Vrijdag
-
13:00 - 17:00 *

*onpare weken

Dr. Marc Claessens is niet geconventioneerd.

Info over burgerlijke aansprakelijkheid leest u hier.