Verminderde vruchtbaarheid Fertiliteit in AZ Klina

Oorzaken verminderde vruchtbaarheid bij de man

Heel wat factoren kunnen de vruchtbaarheid van mannen beïnvloeden. Sommigen verstoren de zaadproductie, anderen het zaadtransport.

Factoren die de zaadproductie kunnen verstoren

 • Hormonale storingen
 • Infectie of ontsteking van de teelballen
 • Zakaderbreuk
 • Littekenweefsel
 • Een verdraaiing van de teelbal(len)
 • Niet-ingedaalde teelballen of andere afwijkende posities
 • Genetische afwijkingen
 • Beschadigde afscheiding tussen de zaadkanaaltjes en het bloed
 • Factoren die het zaadtransport kunnen verstoren
 • Erectiestoornissen
 • Ejaculatiestoornissen
 • Obstructie van de zaadafvoerwegen
 • Omgevingsfactoren en levensstijl
 • Bepaalde geneesmiddelen en kankerbestrijding
 • Pesticiden of chemicaliën
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Druggebruik
 • Lichaamsgewicht
 • Leeftijd

Het is belangrijk mee te geven dat in een groot deel van de gevallen geen goede medische verklaring kan worden gevonden voor verminderde vruchtbaarheid bij de man. Verminderde vruchtbaarheid wordt bepaald of uitgesloten aan de hand van enkele onderzoeken zoals beschreven verder op deze website onder vruchtbaarheidsonderzoeken: sperma-analyse, bloedonderzoek, andrologisch nazicht.

Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw

Bij vrouwen kunnen uiteenlopende problemen aan de basis liggen van vruchtbaarheidsproblemen.

De menstruele cyclus wordt opgedeeld in verschillende fasen:

 1. De menstruatie luidt de start van de menstruele cyclus in. Hierbij wordt de slijmlaag die de binnenkant van de baarmoeder bekleedt, afgestoten. Het vaginale bloedverlies hieraan gekoppeld duurt een paar dagen.
 2. Deze fase wordt gevolgd door de folliculaire fase. FSH (follikel stimulerend hormoon) wordt geproduceerd en laat een aantal eicellen groeien. Meestal wordt maar 1 eicel rijp. De cellen die toebehoren aan de follikel gaan oestrogeen produceren, waardoor de baarmoederwand een nieuwe slijmlaag zal beginnen aanleggen.
 3. Daarna wordt LH (luteïniserend hormoon) geproduceerd om de rijping van de eicel in te zetten. De piek van het LH is normaal slechts enkele dagen te zien in het bloed, en geeft de eisprong aan. Vruchtbaarheidstesten op urine testen op de aanwezigheid van LH. De rijpe eicel zal tijdens de eisprong loskomen van de follikel die zich in de eierstok bevindt en de sprong maken naar de eileider die naar de baarmoeder leidt. De eicel is slechts enkele uren beschikbaar voor bevruchting, daarna sterft ze af.
 4. De cellen van de follikel die zijn achtergebleven in de eierstok vormen na de eisprong het geel lichaam, dat op zijn beurt de hormonen progesteron en oestrogeen produceert. Hierdoor wordt de productie van FSH stopgezet en wordt de verdere verdikking van het baarmoederslijmvlies bevordert.
 5. Wanneer de eicel niet bevrucht werd, zal het geel lichaam degenereren, waardoor de productie van oestrogeen en progesteron zal dalen. Deze daling leidt tot het opnieuw afstoten van de gevormde slijmlaag, waardoor de menstruatie en menstruele cyclus opnieuw begint.
 6. Werd de eicel wel bevrucht, dan zal deze het hormoon hCG (humaan choriongonadotrofine) produceren, waardoor het gele lichaam wordt ondersteund en zal blijven instaan voor de productie van progesteron en oestrogeen, ter voortzetting van de zwangerschap.

De menstruele cyclus is een complex gebeuren en op verschillende plaatsen kan er iets misgaan.

 • Hormonale stoornissen waardoor de eisprong uitblijft of rijpe eicellen niet vrijkomen uit de eierstok
 • Luteale insufficiëntie, waarbij de fase waarin het baarmoederslijmvlies zich voorbereid op de innesteling van het embryo fout loopt
 • Obstructie in de eileider
 • Vergroeiing in de buikholte
 • Vleesbomen
 • Baarmoederhalsdefecten

Ook omgevingsfactoren en levensstijl kunnen een invloed hebben

 • Geneesmiddelen en kankerbestrijdingsmiddelen
 • Pesticiden en chemicaliën
 • Roken
 • Alcoholgebruik
 • Lichaamsgewicht
 • Leeftijd

Bij de vrouw bestaat de basis oppuntstelling uit: echografie van het klein bekken, bloedonderzoek, HyFoSy en/of hysteroscopie.