Raadpleging fertiliteitin AZ Klina

Informatieve consultatie

Heeft u bepaalde vragen over fertiliteitsbehandelingen en weet u nog niet zeker of u bij ons of nu in behandeling wil komen? Ook dan staan onze artsen klaar om u de nodige informatie te verschaffen via een informatieve consultatie. Tijdens dit informatieve gesprek kan dieper ingegaan worden op vragen rond gezond zwanger worden, de menstruele cyclus, en kan zelfs antwoord gegeven worden op vragen rond bv social freezing, alleenstaand moederschap en andere. Hebt u vragen die u graag vrijblijvend met een fertiliteitsarts bespreekt? Neem dan contact op met het secretariaat om een informatieve consultatie in te plannen.

Eerste raadpleging

Deze raadpleging met één van onze fertiliteitsartsen biedt ruimte voor een uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt dieper ingegaan op alle aspecten en gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de vruchtbaarheid van het koppel. Tijdens dit gesprek wordt bepaald welke onderzoeken dienen uitgevoerd te worden tijdens de diagnostische fase om  u (als koppel) een op maat gemaakt traject te kunnen aanbieden.

Indien er al onderzoeken of behandelingen elders gebeurd zijn, wordt aangeraden dat de patiënten zelf een kopie van alle bestaande informatie (verslagen, eventueel kopie van dossier) meebrengen naar de eerste raadpleging.

Diagnostische fase

Tijdens deze fase gebeuren de onderzoeken die nodig zijn bij man en vrouw. 

Doorgaans houdt dit voor de man een sperma-analyse en bloedonderzoek in. Bij de vrouw bestaat de basis oppunstelling uit: echografie van het klein bekken, bloedonderzoek, HyFoSy en/of hysteroscopie.

Besprekingsraadpleging

De fertiliteitsarts bespreekt met u alle onderzoeksresultaten tijdens deze raadpleging, en de door hen mogelijk geachte behandelingen om u de optimale kansen te geven op een zwangerschap.

Onze artsen beschikken over verschillende mogelijkheden om vruchtbaarheidsproblemen te behandelen. Verschillende factoren spelen een rol bij de keuze van behandelingsplan. Hierbij staan de resultaten van de vruchtbaarheidsonderzoeken centraal, maar ook de leeftijd van het koppel, en de lengte van het al afgelegde traject om zwanger te worden. Het behandelingsplan wordt samen met de patiënten gekozen en besproken tijdens de besprekingsraadpleging.

Een chirurgische ingreep kan overwogen worden om anatomische afwijkingen te corrigeren of om een grondige controle van de inwendige geslachtsorganen uit te voeren. Meer informatie hieromtrent vindt U bij *verwijzing fertiliteitschirurgie*.

Samen met u wordt er een beslissing genomen tot een eventuele behandeling in ons centrum. Als er voor een behandeling in ons centrum wordt gekozen, wordt door de fertiliteitsarts verder uitgetekend hoe de behandeling er zal uitzien. Voor de behandelfase van start gaat, wordt een Counseling sessie ingepland met de verpleegkundige of fertiliteitscounselor om de praktische kant van uw behandeling te bespreken.

Behandelfase

Als de kans op een spontane zwangerschap groot geacht wordt, kan in sommige gevallen een afwachtende houding worden aangenomen. Dit gebeurt vooral als de vrouw nog jong is en als er geen afwijkingen worden gevonden bij het koppel.

Het kan ook nodig zijn om te wachten tot na een heelkundige ingreep waarbij een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid wordt weggenomen. In andere gevallen wordt ovulatie-inductie, inseminatie (IUI), IVF of ICSI voorgesteld.