Erkend fertiliteitscentrumErkend A-centrum

CRG Klina is een erkend fertiliteitscentrum type A in de provincie Antwerpen. Zoals wettelijk bepaald richten wij onze patiëntenzorg op diagnose en behandeling van onvruchtbaarheid. Voor het gebruik van een laboratorium voor medisch begeleide voortplanting werken wij samen met CRG UZA, een erkend B-centrum.

Erkende weefselbank

Het CRG heeft een erkenning als bank voor menselijke lichaamsmateriaal door het federaal agentschap van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Deze instantie controleert of aan alle wettelijke normen is voldaan.

Wettelijke bepalingen

CRG Klina is een erkend A-centrum en houdt zich aan de wettelijke bepalingen van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting van 06/07/2007.

  • Gameten mogen worden weggenomen bij meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar (<46 jaar).
  • Verzoek tot implantatie (terugplaatsing van embryo’s) of inseminatie (inbrengen van sperma in de baarmoeder) kan worden ingediend door meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar. De implantatie of inseminatie kan niet meer worden uitgevoerd bij meerderjarige vrouwen ouder dan 47 jaar.
  • Een centrum voor reproductieve geneeskunde moet zorgen voor duidelijk informatie over de verleende zorgen en moeten de betrokken partijen psychologische begeleiding geven.
  • Een centrum voor reproductieve geneeskunde kan behandelingen weigeren op basis van een gewetensclausule, de leeftijd van de aanvrager of op basis van medische redenen. Bij weigering van een aanvraag moet de patiënt binnen een bepaalde tijd op de hoogte gesteld worden van deze beslissing. Indien de patiënt dit vraagt, moet het centrum een lijst van andere centra bezorgen.
  • Voor onderzoeken en/of behandelingen van start kunnen gaan, moet er voldaan worden aan wettelijke bepalingen.
  • Bij aanvang van een behandeling moeten er telkens overeenkomsten afgesloten worden tussen de wensouder(s) en het betrokken centrum.

Klik hier voor een overzicht van de wetteksten van toepassing op de Centra voor Reproductieve geneeskunde in België.

Terugbetaling door Belgische ziekenfondsen

Sinds 2003 betaalt het ziekenfondsIVF/ICSI-behandelingen terug, met een maximum van 6 cycli tot de leeftijd van 43 jaar. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u door naar uw ziekenfonds.