GeheugenkliniekNeurologie in AZ Klina

De geheugenkliniek - een multidisciplinair team bestaande uit neurologen, geriaters, psychiaters en neuropsychologen - helpt volwassen om de oorzaak van de geheugenklachten te achterhalen en een gepaste behandeling in te stellen.

Geheugenklachten komen frequent voor en zijn vaak een reden om een arts te consulteren. Zo kunnen personen problemen ervaren bij het korte termijn geheugen, de aandacht, de taalfuncties, het uitvoeren van bepaalde automatismen en de visuele herkenning.  Geheugenklachten zijn vaak leeftijdsgebonden maar soms is er meer aan de hand. Mogelijke oorzaken van geheugenproblemen zijn vitaminetekorten, stemmingsstoornissen, slaapproblemen, inname van bepaalde medicatie, een herseninfarct of -bloeding, een hersentrauma of neurodegeneratieve aandoeningen zoals een ziekte van Alzheimer. 

Tijdens een eerste consultatie luistert de arts naar u en, bij voorkeur, een begeleidend familielid. De arts gaat in op de problemen die u ondervindt en de impact dat dit heeft op uw alledaagse functioneren. Een eerste geheugentest wordt afgenomen om op een korte tijdsspanne al een indruk te krijgen over de geheugenfuncties. Zo nodig zullen bijkomende onderzoeken worden gevraagd. Hieronder behoren een bloedname, EEG, CT of MRI hersenen, een neuropsychologisch onderzoek en een lumbale punctie.

Na deze bijkomende onderzoeken zullen de resultaten met u worden besproken. Op basis van de onderliggende oorzaak van de geheugenproblemen zal een behandelplan worden opgesteld en verdere opvolging worden voorzien. Tijdens deze opvolging gaat extra aandacht naar de omkadering thuis zodat de thuissituatie zo lang mogelijk haalbaar blijft voor patiënt en zorgverleners.