Over AZ Klina

Op 15 oktober 1987 startte de vzw "Klinieken Noord-Antwerpen' (KLINA). Op 1 januari 1988 nam deze vereniging het beheer van de drie regionale ziekenhuizen uit de regio Noord-Antwerpen over: Het St-Lucas ziekenhuis in Ekeren, het St.-Jozef Ziekenhuis in Kapellen en het Vesaliusziekenhuis in Brasschaat.

In de periode 1988-1989 werden in totaal 147 ziekenhuisbedden afgebouwd, ondermeer door de centralisatie van de moeder- en kindzorg op één campus. Vanaf 1990 werd in eerste instantie de locatie van een nieuw te bouwen fusieziekenhuis vastgelegd en werden de plannen voor dit ziekenhuis uitgetekend. De bouwwerken startten in 1994 en in oktober 1999 kon de medische activiteit van de drie "oude" campussen verhuizen naar het nieuwbouwziekenhuis, het Algemeen Ziekenhuis Klina.

Vanaf  2015 telt AZ Klina, na de fusie met De Mick, 589 bedden.