Visie en missievan AZ Klina

Missie

Als acuut referentieziekenhuis biedt AZ Klina voor patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen en Noorderkempen toegankelijke, aantoonbare kwalitatief hoogstaande zorg. Voor topklinische zorg nemen we in de ruime regio een leidende rol op.

Als open expertisecentrum engageert AZ Klina zich als een schakel in de zorgketen om de continuïteit van multidisciplinaire zorgverlening op maat van onze patiënten te borgen.
AZ Klina is een lerende organisatie die innoveert en zich continu verbetert. We bieden kansen om door te groeien en talenten ten volle te ontplooien. We creëren een klimaat waarin mensen zich gewaardeerd voelen.

Wij zetten onze middelen sociaal, economisch, ecologisch en ethisch in. Samen met andere zorgactoren bevorderen we op een maatschappelijk verantwoorde manier de gezondheid en het welzijn van onze patiënten.

Samen gaan we in alle betrokkenheid “Voluit voor Zorg”.

AZ Klina visie en missie

Waarden en normen

  • Klantgericht
  • Uitmuntend in kwaliteit
  • Doelbewust handelend
  • Zorgzaam