Kwaliteitin AZ Klina

Veilige en kwalitatieve zorg

AZ Klina wil elke patiënt kwaliteitsvolle, veilige en patiëntvriendelijke zorg bieden. Daarom bouwen wij voortdurend aan een kwaliteitscultuur in onze organisatie die patiëntveiligheid voorop stelt. De medewerkers van AZ Klina streven continu naar het bieden van een kwaliteitsvolle en veilige zorg. Hiervoor werken ze aan kwaliteitsverbetering via concrete projecten. 

Voorbeelden van verbeteracties zijn opleidingen over transfusies, aanpassingen aan het proces bij apotheek van verdeling van medicatie, sensibiliseringscampagne om vallen te voorkomen, ... 
AZ Klina stimuleert bij haar artsen, medewerkers, patiënten en bezoekers een cultuur van veilige zorg.

Vragen over kwaliteit?

Contacteer Nele Yperman 

nele.yperman@klina.be 

+32 3 298 10 07

elke werkdag tussen 9 en 17 u.