BeroertezorgNeurologie in AZ Klina

Elke dag krijgen ongeveer 50 mensen in België een beroerte. Een beroerte is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen en overlijdens.
stroke unit of beroertezorg

Een beroerte, ook wel cerebrovasculair accident of CVA genoemd, ontstaat wanneer de bloed- en zuurstofvoorziening van de hersenen in het gedrang komt. Hierdoor worden bepaalde delen van de hersenen beschadigd en kunnen zij niet meer functioneren. Op dat moment ontstaan symptomen zoals verlamming, spraak-of begripmoeilijkheden, gevoelsstoornissen of problemen met het zicht.

Verschillende types van beroerte worden onderscheiden. Het meest frequent is de ischemische beroerte of het herseninfarct, waarbij een bloedvat afgesloten wordt door een bloedklonter, een deel van de hersenen geen zuurstof meer krijgt en uiteindelijk beschadigd wordt. Hersenbloedingen ontstaan als een bloedvat openscheurt. Als dit in de hersenen gebeurt, spreekt men van een parenchymateuze hersenbloeding (parenchym is het wetenschappelijk woord voor weefsel). Als de bloeding rond de hersenen ontstaat spreekt men van een subarachnoïdale bloeding. Bij deze laatste vorm vindt men vaak een abnormale uitstulping van een bloedvat, ook wel aneurysma genoemd.

Een beroerte is altijd een medische urgentie. Dit betekent dat de behandeling van een beroerte moet beschouwd worden als een spoedgeval en dat tijdsverlies moet vermeden worden. Het niet herkennen van een beroerte is één van de belangrijkste oorzaken waardoor een patiënt niet op tijd de nodige medische zorgen krijgt. In geval van een herseninfarct kan een bijzondere behandeling worden toegediend indien de patiënt snel op spoedgevallen is. In geval van een hersenbloeding kan een dringende operatie soms zorgen voor een betere prognose. Het is dus belangrijk een beroerte te herkennen en zo snel als kan de hulpdiensten te verwittigen (noodnummer: 112). Dit zijn de voornaamste symptomen:

  • Zwakte of verlamming in één zijde van het lichaam.
  • Een veranderd gevoel in één zijde van het lichaam.
  • Problemen met het zicht, gaande van dubbelzien tot een uitval van één zijde van het gezichtsveld.
  • Een taal- of spraakstoornis.

Een vroegtijdige behandeling en nauwgezette opvolging van een persoon met een beroerte zorgt dus voor een betere prognose op de langere termijn. Daarom werd in 2014 onze beroerte-afdeling opgericht. Deze werd in 2020 infrastructureel volledig vernieuwd. De beroerte-afdeling of stroke-unit omvat 6 bedden en is uitgerust voor intensieve neurologische en cardiovasculaire opvolging van onze patiënten.  Gedurende minstens 48 uur wordt men opgevolgd door een gespecialiseerd en multidisciplinair team bestaande uit neurologen, revalidatieartsen, stroke-verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en maatschappelijk werksters. Het doel van dergelijke multidisciplinaire opvolging is velerlei: doorgedreven diagnostiek, voorkomen van nieuwe beroertes, herkennen en behandelen van vroegtijdige complicaties, opstarten van revalidatie, voorzien omkadering in de thuissituatie,…

Nuttige links: