Verblijf op neonatologiein AZ Klina

Uw baby verblijft op de neonatologie

Soms mag uw baby niet onmiddellijk mee naar de materniteit. Enkele mogelijke redenen:

  • De baby is te vroeg geboren: na minder dan 37 weken zwangerschap.
  • De baby weegt bij de geboorte minder dan 2500 gram.
  • U had zwangerschapsdiabetes en kreeg insuline of u heeft diabetes type I of diabetes type II.
  • Er deden zich onvoorziene omstandigheden voor, zoals een moeilijke start na de geboorte, ademhalingsproblemen, een mogelijke infectie, …

Ouders mogen onbeperkt bij hun baby zijn. Voor familie en vrienden zijn er vaste afspraken omtrent het bezoek:

  • Broers en zussen zijn welkom tussen 13.30 en 20.00 u. In de winterperiode zijn we extra voorzichtig en kan het bezoek van broers en zussen enkel in overleg met de pediaters.
  • Bezoek van kinderen onder de 14 jaar is niet toegestaan, met uitzondering van broer(s) en zus(sen).
  • Familie en vrienden mogen op bezoek komen tussen 15.00 en 17.00 u. en tussen 18.30 en 20.00 u. Er mogen maximum vier personen (twee keer twee bezoekers) per bezoekmoment gedurende 30 minuten binnen.
  • Het bezoek is altijd begeleid door de ouders.