Verloop bij een geplande keizersnedein AZ Klina

Opname

In sommige gevallen opteert uw gynaecoloog tijdens de prenatale consultaties voor een geplande keizersnede. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een stuitligging of wanneer de baby te groot is in verhouding tot het bekken van de moeder.

De avond voor uw keizersnede verwacht de vroedvrouw u op het verloskwartier voor het opmaken van het dossier, monitoring, … De dag van de keizersnede wordt u opgenomen op de materniteit. Hier krijgt u een infuus en wordt u een laatste keer aan de monitor gelegd.

Verdoving

Een keizersnede vindt meestal plaats onder epidurale verdoving. De anesthesist prikt deze in de operatiekamer. In uitzonderlijke gevallen kan men ook overgaan tot een algemene narcose. In dit geval kan de partner helaas niet mee naar de operatiekamer.

Bezoek

Op het operatiekwartier is geen bezoek toegestaan. U laat zich steeds vergezellen door één persoon. Dit is meestal de partner, maar kan ook uw moeder, familielid of een goede vriend(in) zijn.

Geboorte

Na de geboorte neemt de vroedvrouw uw baby mee voor de eerste controles (gewicht, lengte, temperatuur, … ). Uw baby krijgt een mutsje op en pamper aan, waarna de vroedvrouw uw baby weer bij u legt voor huid-op-huidcontact. Dit contact wordt pas verbroken als u bijna klaar bent om naar de recovery te gaan. De vroedvrouw kleedt uw baby aan en legt uw baby terug bij u. Samen met uw baby en uw partner brengt de operatieverpleegkundige u naar de recovery, waar u nog even blijft. De eerste voeding (borstvoeding of flesvoeding) gebeurt in alle rust in uw kamer op de materniteit.

Er zijn ook momenten wanneer huid-op-huidcontact niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een te laag geboortegewicht, prematuriteit, …