Ongeplande keizersnedein AZ Klina

Onverwachte beslissing tot keizersnede

De beslissing om over te gaan tot een keizersnede kan evengoed onverwacht komen. Dat gebeurt bij minder goede harttonen van de baby, de ontsluiting die niet vordert, een vaginale geboorte die niet vlot verloopt, … Dit kan u in een stresssituatie brengen.

De vroedvrouwen proberen op zulke momenten steeds voldoende uitleg te geven, maar in sommige gevallen moet er doorgewerkt worden in het belang van moeder en baby. Dit kan verwarrend overkomen. De vroedvrouwen treffen dan net dezelfde voorbereidingen als u kan lezen onder 'geplande keizersnede' uitgelegd wordt, alleen verloopt alles sneller. Uiteraard krijgt u later een uitgebreide uitleg.