Longfibrose en interstitiële longziektenPneumologie in AZ Klina

foto_pneumologie

Zeldzame longziekten

Het interstitium van de long is het deel van de long dat zich bevindt tussen de longblaasjes en de longbloedvaten. Interstitiële longziekten is het domein binnen de pneumologie dat zich bezig houdt met meer zeldzame longziekten en ziektes van het interstitium, maar een betere naam was wellicht ‘hele long ziektes’ omdat vaak de ganse long betrokken is.

Tot de interstitiële longziekten behoren onder meer ontstekingsziektes (bv. Sarcoïdose), bindweefselaandoeningen (bv. Reuma-, auto-immuun of systeemziekten), blootstelling gerelateerde ziektes (bv. Duivenmelkerslong of hypersensitiviteitspneumonitis, beroepsziekten, medicatie geïnduceerde longziekten) en ook longfibrose (bv. Idiopathische longfibrose, progressief fibroserende longziekten).

Team Longfibrose en interstitiële longziekten

Artsen