Algemene longziektenPneumologie in AZ Klina

Onderzoek longziekten

Brede waaier aan longziekten

Algemene longziekten is een verzamelterm voor een zeer brede waaier aan longziekten. Hiertoe behoren onder meer luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD, chronisch hoesten, longinfecties (pneumonie), maar ook andere longaandoeningen zoals longembolie, een klaplong (pneumothorax), bronchiëctasieën, longtuberculose, longvliesontsteking (pleuritis) en meer zeldzame longziekten. Chronische hoest kan het gevolg zijn van long- en luchtwegaandoeningen, maar daarnaast ook van diverse andere oorzaken (post-nasale drip, door reflux, hoest overgevoeligheid, etc.) en vergt hierdoor regelmatig een multidisciplinaire aanpak.

Naast een algemene opleiding tot longarts, hebben alle longartsen een bijkomende interesse (specialisatie) binnen de longziekten en hiervoor minstens één bijkomende beroepstitel en/of opleiding gevolgd.