Geriatrisch Support Teamin AZ Klina

Het Geriatrisch Support Team komt langs bij alle opgenomen geriatrische patiënten die niet op de afdeling Geriatrie verblijven.

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Patiënten ouder dan 75 jaar met meerdere aandoeningen vragen om een specifieke deskundigheid en multidisciplinaire aanpak. Daarom komt het geriatrisch support team bij de patiënt langs. Dit team streeft er naar de zelfstandigheid van de patiënten te ondersteunen. Hiertoe wordt er niet alleen gekeken naar alle aanwezige ‘ziektes’, maar evenzeer naar het totaalbeeld van de ‘zieke’. Het team bestaat uit verschillende deskundigen die samen komen om een zo goed mogelijk totaalbeeld van de patiënt te schetsen. Zo krijgt hij de zorg dit hij verdient.

Hoe werkt het geriatrisch support team?

  • De verpleegkundige van het GST komt langs op de afdeling. Samen met de artsen en de verpleegkundigen van de afdeling waar de patiënt verblijft, wordt er een beeld van de noden van de patiënt geschetst. Dit gebeurt aan de hand van het medisch dossier, het verpleegkundig dossier en vragenlijsten. De verpleegkundige zorgt voor verdere opvolging en zij licht de huisarts in bij ontslag. Verder kunnen ook andere disciplines ingeschakeld worden.
  • De ergotherapeute zorgt ervoor dat wat de patiënt kan, behouden blijft. Dit doet ze door activiteiten van het dagelijks leven (ADL) te evalueren. Verder geeft zij advies over aangepaste hulpmiddelen, doet bij geheugenstoornissen de gepaste testen en ook valpreventie krijgt voldoende aandacht.
  • De logopediste gaat na of de patiënt veilig kan eten en of de patiënt voldoende verstaanbaar is. Indien nodig zal zij dit proberen te verbeteren door onder andere slikoefeningen en articulatietraining.
  • De diëtiste komt naar de patiënt om de voeding en eetgewoonten te evalueren en zo nodig bij te sturen.
  • De psychologe staat in voor de begeleiding en ondersteuning van de patiënten. Indien gewenst kan zij een doorverwijzing adviseren naar een meer gespecialiseerde hulpverleningsdienst. Als het nodig is, zal de geriater, in overleg met de behandelend arts, bij de patiënt langskomen om medische zorgen toe te dienen.