Geriatriein AZ Klina

Op deze afdeling wordt de oudere zieke patiënt in al zijn facetten benaderd.
foto_fietslabyrint Gang_geriatrie

Secretariaat Inwendige:

ma - do: 8.30 - 17.30 u.

vr: 8.30 - 15.00 u.

+32 3 650 50 53

Opgenomen patiënten verblijven meestal op de afdeling Verblijfsafdeling Geriatrie 1, Verblijfsafdeling Geriatrie 2 of Verblijfsafdeling Geriatrie 3
Deze medische dienst bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Geriatrie is een deelspecialisme van Inwendige geneeskunde. Dit specialisme streeft ernaar de autonomie van “geriatrische patiënten” te ondersteunen. De patiënten zijn in principe ouder dan 75 jaar met meerdere aandoeningen, vaag omschreven klachten, specifieke ouderdomsziekten en polymedicatie. De verzorging van deze patiënten vergt een specifieke deskundigheid en multidisciplinaire aanpak, waarbij men niet alleen kijkt naar de verschillende aanwezige “ziektes” maar evenzeer naar het totaalbeeld van de “zieke”.

Essentieel is de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, diëtisten, sociale dienst en eventueel logopedisten. De familie, de huisarts en eventueel de thuisverpleegkundige worden ook betrokken.