Verblijfsafdeling Geriatrie 1Oudere mens

Geriatrie 1 is een afdeling die werkt aan een betere levenskwaliteit voor de oudere mens, zowel curatief als preventief.
Gang_geriatrie
Deze afdeling bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Team Geriatrie 1

Het team bestaat uit geriaters, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, zorgkundigen, logistiek assistenten en sociaal assistenten.