Ontslagregeling

Als uw kind voldoende genezen is om naar huis te gaan, regelt uw arts met u het ontslag. Uw arts bespreekt ook zo nodig welke therapie u thuis verder moet zetten.

Bij opname krijgt u een briefje waarop u kunt invullen welke attesten u nodig hebt. Uw arts zal deze invullen.

We vragen om de dag van ontslag niet vóór 11u te vertrekken. Dit geeft zowel de verpleging als de artsen voldoende tijd om alles in orde te brengen.