Ouderparticipatieop onze kinderafdeling

Wie beter dan jullie, ouders, kent zijn kind. Elk kind voelt zich het veiligst bij zijn ouders.

In overleg met de verpleegkundige mogen jullie zoveel mogelijk zelf instaan voor de verzorging van jullie kind: wassen, temperatuur opnemen, luier verversen voeding geven, … Dit is zeker geen verplichting, wij doen dit heel graag ook voor jullie. Geef ook als ouder regelmatig spontaan informatie door aan de verpleegkundige over wat je opmerkte bij je kind (frequentie stoelgang – urine, hoe gegeten, …) 

Specifieke taken zoals infuusnazicht en medicatietoediening worden door de verpleegkundige uitgevoerd. De verpleegkundige staat altijd klaar om een handje toe te steken bij de verzorging. 

We proberen uw kind zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te laten verzorgen. Als jullie vragen hebben, richt je je best tot deze verpleegkundige.

Op de gang, aan de raam van de speelzaal, is op een ludieke manier een patiënten verdeling aangebracht. Hierop kan je als ouder zien wie er verantwoordelijk is voor jullie zoon of dochter.

Begeleiding bij onderzoeken en ingrepen

Je mag je kind naar en tijdens de meeste onderzoeken begeleiden.

Bloedafnames en verpleegkundige handelingen zullen indien mogelijk uitgevoerd worden in de onderzoekskamer waardoor de patiëntenkamer een veilig plekje blijft voor je kind.

Bij operaties mag één ouder meegaan tot in de operatiezaal en aanwezig blijven tot bij de inductie (= in slaap doen). Dan wordt je verzocht de operatieafdeling te verlaten. Let op: de arts of anesthesist kan oordelen dat er een tegenindicatie is om mee te gaan naar het OK. 

Na de operatie bestaat de mogelijkheid in de ontwaakruimte jullie kindje verder te begeleiden. Praktisch wordt dit verder besproken bij opname.