Ontslagregelingop onze kinderafdeling

Terug naar huis

Wanneer je kind zijn/haar therapie in het ziekenhuis erop zit en het voldoende genezen is om naar huis te gaan, zal de dokter met jullie het ontslag regelen.

Bij opname krijg je een briefje waarop je kan invullen welke attesten je nodig hebt. De dokter zal deze invullen zodat je bij ontslag al de nodige documenten ter beschikking hebt.

Wij vragen om de dag van ontslag niet vóór 11 uur te vertrekken. Dit geeft zowel de verpleging als de artsen voldoende tijd om alles in orde te brengen.

Soms is het voor je kind noodzakelijk dat de therapie nog verder loopt thuis, dit zal dan ook voldoende uitgelegd worden door de arts en/of verpleegkundige.

Deze regeling geldt vooral als je kind is opgenomen door een kinderarts. Is de behandelend arts een chirurg dan is dat wat anders. Deze dokters doen de zaalronde na of tijdens hun operatieprogramma. Daardoor is het moeilijk om exact te voorspellen wanneer zij onze afdeling bezoeken.

Wij hopen dat de ziekenhuisopname mede door deze informatie vlot kan verlopen en danken jullie alvast voor de samenwerking.