Zaalronde van de kinderartsenop onze kinderafdeling

Zaalronde

Tussen 9.00 en 11.00 uur hebben de kinderartsen onderling overleg en zal uw behandelende kinderarts even op de kamer langskomen. Hij/zij zal uw kind nog even nakijken en de verdere behandeling met jullie bespreken. Dit is ook voor u het moment om vragen te stellen.

Indien beschikbaar, worden uitslagen van onderzoeken tijdens deze ronde meegedeeld. Enkel de arts en de assistent(e) kunnen u uitslagen van onderzoeken meedelen. Het juiste tijdstip van het doktersbezoek is afhankelijk van de drukte op de afdeling. 

Wanneer uw kindje niet voor een kinderarts is opgenomen maar bv. voor een chirurg, zal deze bij uw kindje langskomen. Hier is het moeilijk om een tijdstip op te zetten, zij komen tussen hun consultaties en operaties even langs.