Raadpleging pijncentrumin AZ Klina

Waarom een consultatie in een interdisciplinair pijncentrum?

U komt op consultatie bij ons voor uitleg en onderzoek, om dan samen met uw arts uw mogelijkheden te bespreken.

Hoe verloopt een consultatie bij de arts?

  • Tijdens een eerste consultatie heeft u een uitvoerig gesprek met de arts en wordt u uitgebreid onderzocht. Hieruit wordt dan samen met de technische onderzoeken door de arts een  mogelijke diagnose en een behandelingsplan opgesteld voor uw pijnprobleem.
  • Een vervolgconsultatie is korter. De ingestelde behandelingen worden geëvalueerd en/of aangepast.
  • Er kan ook een consultatie bij de psycholoog / verpleegkundige voorgesteld worden.

Raadpleging bij een psychologe

Wanneer u de boodschap krijgt om een afspraak te maken bij de psycholoog van de pijnkliniek, schrikt u misschien. Sommige mensen denken dan dat hun pijn niet serieus genomen wordt. Vaak krijgen we de opmerking "Praten over mijn pijn zorgt er toch niet voor dat de pijn over gaat?" Een woordje uitleg is hier op zijn plaats.

De impact van chronische pijn op uw dagelijkse leven

Chronische pijn zorgt mogelijk voor veranderingen in bijvoorbeeld uw relaties, uw huishoudelijke activiteiten, uw sociaal leven, uw professionele bezigheden en uw financiële leven,… Bepaalde zaken die vroeger vanzelfsprekend leken, gaan moeizamer, moeilijker of misschien helemaal niet meer. Denk maar aan het huishouden, het beoefenen van sport, …

Kortom chronische pijn kan voor veranderingen zorgen in:

  • uw gedachten (bv. ‘ik kan niets meer’); 
  • uw gevoelens (bv. verdriet, teleurstelling, frustratie, …); 
  • uw gedrag (bv. niets meer doen of juist heel erg veel doen om ons functioneren te bewijzen); 
  • uw sociaal functioneren (bv. minder onder de mensen komen).

Als veranderingen als hinderlijk of onaangenaam ervaren worden, dan tast dit de kwaliteit van uw leven aan. Naast de impact die chronische pijn op uw dagelijkse leven heeft, zorgen vaak ook de lichamelijke klachten, de verschillende onderzoeken en de zoektocht naar een gepaste behandeling voor een (psychische) belasting. Het is dan ook hier dat psychologische begeleiding zijn plaats krijgt binnen het kader van de pijnkliniek.

Verpleegkundige

U komt op consultatie bij een verpleegkundige op voorstel van de arts. Meestal krijgt u meer uitgebreide praktische uitleg over neurostimulatie/neuromodulatie met medicatie.

Wat mag u verwachten van een consultatie?

U krijgt uitleg over een behandeling en we trachten samen met u een antwoord te vinden op uw vragen.
Heeft u achteraf nog vragen? Stuur een mail naar secretariaatpijnkliniek@klina.be.