Kinderneurologiein AZ Klina

Neurologische aandoeningen bij kinderen

Bij een kinderneuroloog kan je terecht met neurologische aandoeningen of een vermoeden van een neurologisch probleem.  

Neurologische problemen omvatten enerzijds problemen van het centrale zenuwstelsel, nl. problemen van het hoofd en anderzijds ook problemen van het perifere zenuwstelsel, nl. problemen van de ledematen.  

Ook is er een nauwe samenwerking met de vele logopedisten, kinesisten en psychologen uit de regio.

In AZ Klina kan u voor de subdiscipline Kinderneurologie terecht bij Dr. Ingrid Van Ingelghem.

Centrale zenuwstelsel

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel omvatten o.a. epilepsie, ontwikkelingsvertraging, hoofdpijn, bewegingsstoornissen en ook momenten van bewustzijnsveranderingen.  

Perifere zenuwstelsel

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel omvatten o.a. verlammingsverschijnselen, gevoelsstoornissen en gangmoeilijkheden.

Leer- en gedragsstoornissen

Diagnostiek naar de ware toedracht van de leer- en gedragsstoornissen gebeurt in nauwe samenwerking met de doorverwijzende CLB’s, de omliggende psychodiagnostische centra en kinderpsychiaters.