Skeletscintigrafie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

De meeste patiënten bieden zich aan op de raadpleging orthopedie omwille van aanhoudende pijnklachten of afwijkingen ter hoogte van het steun- en bewegingsapparaat. De orthopedist zoekt op basis van anamnese en klinisch onderzoek naar de meest waarschijnlijke diagnose voor de symptomen. Het klinisch vermoeden moet in de meeste gevallen bevestigd worden met bijkomende onderzoeken waarvoor de patiënt verwezen wordt naar de diensten medische beeldvorming (radiologie) of nucleaire geneeskunde.

Wat is een skeletscintigrafie?

Skeletscintigrafie of botscan is een beeldvormende techniek waarbij een afbeelding gemaakt wordt van het skelet door het bot eerst op te laden met een radio-actieve isotoop. Na de inspuiting van een zeer kleine dosis van een kortlevend radio-actief materiaal, moet er een aantal uren gewacht worden zodat het product de kans heeft zich in te bouwen in het bot. Met een gammacamera wordt er dan een opname van het skelet gemaakt, die aantoont waar de radioactiviteit zich bevindt.

De techniek is gevoelig, maar aspecifiek: het enige dat te zien is, zijn de hotspots in het botweefsel, niet waardoor deze worden veroorzaakt. Het onderzoek is met name nuttig om plaatsen in het skelet op te sporen met verhoogde botafbraak of botopbouw. Bij pijn in een bot zonder opvallende radiografische afwijkingen kan een botscan wel eens een afwijking aantonen. Een versterkte opname kan dus verschillende oorzaken hebben waarvan de diagnose verder moet verfijnd worden aan de hand van andere onderzoeken. Zo kunnen een botbreuk, een ontsteking, een ernstige artrose, een kwaadaardige tumor of uitzaaiingen een verhoogde activiteit of hotspot geven. De interpretatie van de beelden moet dus voorzichtig gebeuren en vereist een grote kennis van zaken.