BorstonderzoekenMammografie, biopsie, punctie, harpoenlokalisatie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Wat is een mammografie?

Een mammografie is een RX-onderzoek van de borsten, welke gebruik maakt van röntgenstralen. Het geeft de verschillende structuren in de borst (klier- en vetweefsel) weer zodat zelfs heel kleine tumoren in een vroeg stadium kunnen ontdekt worden. Meestal wordt een mammografie gecombineerd met een echografie, zodat ook weke-delen letsels kunnen opgespoord worden.  

Tijdens het maken van een mammo wordt de borst gedurende enkele seconden tussen twee platen samengedrukt. Sinds enkele jaren werken wij met een gebogen compressieplaat waardoor de druk meer verdeeld wordt en zodoende als minder pijnlijk ervaren wordt door de patiënten. 

De radiologen maken gebruik van artificiële intelligentie (AI) bij de beoordeling van mammografieën. Ze beoordelen uiteraard eerst zelf de beelden, maar leggen deze nadien naast de bevindingen van de AI. De AI kan hen zo helpen om borstkanker in een vroeger stadium op te sporen en het risico op borstkanker in de toekomst in te schatten. 
Als er een kwaadaardig letsel gevonden wordt, zal onze radioloog u doorverwijzen naar de Borstkliniek Voorkempen. Dit is een multidisciplinair team van artsen en paramedici die samen met u een zorgtraject samenstellen en u begeleiden doorheen heel uw proces.
Indien mogelijk maakt u uw afspraak best in het begin van uw cyclus omdat uw borsten dan minder gestuwd zijn. Tijdens het onderzoek draagt u beter geen sieraden om de hals. Ook deodorant, zalf, bodymilk, lotions en poeder gebruikt u best niet voor een borstonderzoek.

Supplement mammografie

De dienst medische beeldvorming blijft investeren in nieuwe technologieën en een optimale serviceverlening. Bijkomende besparingen in de gezondheidssector vanuit de overheid wegen echter zwaar. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een supplement te vragen voor een mammografie van 15,95 euro. 

(Klik voor meer informatie over uw ziekenhuisfactuur)

Screeningsmammografie

Een screeningsmammografie is een tweejaarlijks gratis borstonderzoek voor alle vrouwen vanaf 50 tot en met 69 jaar. Wanneer u deelneemt aan dit bevolkingsonderzoek van de overheid, worden de mammografiebeelden doorgestuurd naar het screeningscentrum in Antwerpen. Daar worden de beelden een tweede maal beoordeeld door een gespecialiseerd radioloog. Zij bezorgen nadien het resultaat aan u en aan uw huisarts en/of gynaecoloog.
Het is belangrijk dat dit onderzoek om de twee jaar herhaald wordt, ook als u nooit last heeft van uw borsten. Hoe vroeger een kwaadaardig gezwel ontdekt wordt, hoe groter de kans op volledige genezing.
U kan deelnemen aan deze studie wanneer u een uitnodigingsbrief van het screeningscentrum ontvangt of na doorverwijzing van uw huisarts of gynaecoloog.

MR mammografie

Een MR mammografie wordt uitgevoerd in volgende gevallen:

  • beoordeling van borstweefsel dicht tegen een borstprothese
  • opsporen van een lek in een borstprothese
  • preoperatieve oppuntstelling
  • oppuntstelling bij jonge patiënten met een genetisch verhoogd risico en dens borstklierweefsel
  • onderscheid tussen littekenweefsel en tumorrecidief in de postoperatieve borst
  • oppuntstelling van een letsel met tegenstrijdige resultaten op mammografie, echografie, klinisch onderzoek en/of biopsie

Een MRI van de borsten wordt het best uitgevoerd tussen dag 8 en dag 12 van de cyclus, tellende vanaf de eerste dag van de menstruatie. Eventuele hormonale substitutietherapie moet voor het onderzoek gestopt worden.
Voor de MRI dient u niet nuchter te zijn. Via een infuus in de arm zal een contrastvloeistof toegediend worden tijdens het onderzoek. Voor alle bijkomende informatie omtrent MRI, kan u klikken op MRI informatie.

Biopsie/punctie

Wanneer een afwijking in de borst wordt gedetecteerd op mammografie of echografie, kan beslist worden een biopsie of punctie uit te voeren. Dit doet de radioloog om zekerheid te krijgen over de diagnose. Dat betekent niet onmiddellijk dat het om borstkanker gaat. In de meeste gevallen is de afwijking goedaardig.
Een biopsie of punctie wordt uitgevoerd onder mammografie of echografie waarbij de radioloog een stukje cel of weefsel wegneemt. Deze procedure gebeurt steeds onder lokale verdoving. Nadien wordt het staal naar anatomo-pathologie gebracht ter beoordeling.

Harpoenlokalisatie

Een harpoenlokalisatie is een preoperatieve handeling waarbij de radioloog een fijn metalen draadje met een klein haakje (harpoen) in het centrum van het letsel plaatst. Op deze manier kan de chirurg de precieze plaats van het letsel terugvinden en kan zo een borstsparende ingreep uitgevoerd worden. 

Hebt u borstprotheses? Neemt u bloedverdunnende medicatie? Bent u (mogelijk) zwanger?

Meld het ons bij het maken van een afspraak en voor het onderzoek!