Artroscopie van de enkel

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Wat is een artroscopie of kijkoperatie?

Artroscopie of kijkoperatie is een minimaal-invasieve operatie waarbij het enkelgewricht inwendig beoordeeld en behandeld kan worden. Door het maken van twee kleine incisies aan meestal de voorzijde worden een camera en hulpinstrumenten ingebracht. Via deze toegang kan inwendig de voorzijde van het enkelgewricht worden schoongemaakt. Littekenweefsel, verklevingen, geïrriteerd slijmvlies en verdikt gewrichtskapsel kan worden verwijderd.

Vervolgens kan met speciale instrumententen de eventueel aanwezige botaangroei aan de voorzijde van de enkel worden verwijderd. Op deze manier wordt een beknelling aan de voorzijde behandeld en nemen de klachten af. Vervolgens wordt de kraakbeenlaag van het gewricht beoordeeld. Wanneer sprake is van een lokale kraakbeenbeschadiging wordt bekeken of een behandeling hiervan nodig en/of mogelijk is.Losse stukjes kraakbeen en beschadigd kraakbeen worden verwijderd.

Hoe verloopt een artroscopie of kijkoperatie?

Een kijkoperatie van de enkel of arthroscopie verloopt als volgt:

 • De kijkoperatie verloopt onder algemene narcose of een ruggenprik
 • Via een 1e opening wordt een arthroscoop in de enkel gebracht om rond te kijken.
 • Via een 2e opening kunnen kleine instrumenten in de enkel gebracht worden voor de behandeling van de kijkoperatie.
 • De openingen thv de enkel worden na de operatie gehecht.
 • Tenslotte wordt een licht compressief verband of een onderbeensgips aangelegd na de kijkoperatie. Dit werd op voorhand met uw chirurg besproken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken waardoor er zo min mogelijk weefselschade is en het herstel na de kijkoperatie spoedig verloopt.

Voorbereiding op een kijkoperatie

Als u een ruggenprik heeft, kunt u meekijken met de ingreep en uitleg krijgen over de behandeling van uw kijkoperatie. Voor de operatie, zullen een aantal vooronderzoeken en voorbereidingen plaatsvinden:

 • De operatiedag wordt ingepland. Een kijkoperatie van de enkel vindt plaats onder dagbehandeling, wat betekent dat u weer naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent
 • U bezoekt de verpleegkundige op de pre-operatieve raadpleging. Er zal minimaal een vragenlijst moeten ingevuld worden. Eventueel zullen er nog enkele onderzoeken moeten gebeuren (bloedonderzoek, electrocardiogram, …). De aanvraagformulieren en meer informatie over deze onderzoeken vindt u in uw blauwe pre-opnamemap. Indien gewenst kunt u ook een anesthesist raadplegen die bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding zowel tijdens als na de kijkoperatie. Meer informatie over anesthesie leest u hier.
 • Na een kijkoperatie van de enkel zijn krukken 2 tot 6 weken nodig afhankelijk van welke procedures werden verricht tijdens de operatie.
 • U haalt op tijd krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via uw ziekenfonds of een thuiszorgwinkel.
 • Op de dag van opname voor de kijkoperatie draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals geneesmiddelen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Hoe verloopt de operatiedag?

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in de kliniek. U moettwee uur voor de aangegeven operatietijd aanwezig zijn.
 • Na de voorbereiding door de anesthesist vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de kijkoperatie komt u rustig bij van de verdoving in de ontwaakruimte.
 • Uw orthopedisch chirurg komt u uitleggen hoe de operatie is verlopen, hoelang u met krukken moet lopen en welke oefeningen u thuis moet doen na de kijkoperatie om het herstel spoedig te laten verlopen.

Op het moment dat u voldoende hersteld bent na de operatie en de orthopedisch chirurg en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u dezelfde dag terug naar huis. Na de operatie mag u niet zelf naar huis rijden en de eerste 24 uur is thuis toezicht door uw begeleider aangewezen.

Hoe verloopt het herstel?

Het herstel van een kijkoperatie van de enkel duurt 6 tot 8 weken en verloopt in grote lijnen als volgt:

 • U mag na de kijkoperatie in principe dezelfde dag naar huis.
 • De orthopedisch chirurg heeft u uitgelegd hoelang u met krukken moet lopen en welke oefeningen u eventueel moet doen.
 • Indien tijdens de operatie een beknelling is verwijderd mag na de operatie het geopereerde been gedeeltelijk belast worden gedurende een week. Hierdoor kunnen de wondjes goed genezen. Na deze eerste week mag de enkel toenemend belast worden.
 • Indien tijdens de operatie een kraakbeenbeschadiging is behandeld middels het maken van kleine gaatjes in het onderliggende bot, mag het geopereerde been niet belast worden gedurende de eerste zes weken na de operatie. Deze periode heeft het lichaam namelijk nodig om het littekenkraakbeen goed te laten genezen. Indien de enkel binnen deze periode belast wordt is dit nadelig voor de genezing, resulterend in een mogelijk slechter eindresultaat. Vanaf zes weken na de operatie mag het been toenemend belast worden.
 • Tijdens de operatie wordt de operatiewond ingepakt in een drukverband. Dit moet blijven zitten tot de eerstvolgende controle.
 • Eenmaal thuis is het belangrijk dat u de voet goed hoog houdt om de zwelling na de operatie zoveel mogelijk te voorkomen. De mate waarop u het geopereerde been mag belasten hangt af van de uitgevoerde operatiemethode. Tijdens deze periode dient met behulp van elleboogkrukken te stappen.
 • U mag thuis beginnen met buig- en strekoefeningen van het enkelgewricht vanaf de dag van de operatie. Op deze manier voorkomt u het ontstaan van verklevingen en littekens in het gewrichtskapsel wat anders zou resulteren in minder beweeglijkheid van het enkelgewricht.
 • De eerste dagen na de operatie kunt nog pijnklachten hebben. Naast het hoog houden van de voet kan het nodig zijn pijnstillers te nemen. Deze medicijnen kunt u halen met het voorschrift dat u meegekregen heeft bij ontslag uit het ziekenhuis.
 • Na twee weken is een eerste controle raadpleging.  Wanneer de enkel nog gezwollen is wordt een steunkous Tubigrip aangelegd. Deze mag u overdag dragen tot de controle na zes weken.
 • Na de controle op zes weken kan de belasting van de geopereerde enkel worden uitgebreid. Het controleren van bijvoorbeeld de kwaliteit van het littekenkraakbeen is niet goed mogelijk. Mocht het nodig zijn, dan komt u na drie maanden nog een laatste keer terug. Het resultaat van de kijkoperatie van de enkel wordt samen besproken. Het is belangrijk te realiseren dat een kijkoperatie van de enkel veel trager herstelt dan bijvoorbeeld een kijkoperatie van de knie.

Mogelijke complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij de kijkoperatie van de enkel, al is de kans op een complicatie bij deze ingreep zeer gering. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.
Overleg bij onderstaande complicaties na een enkel kijkoperatie met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Nabloeding van de wondjes of een bloeding in de enkel.
 • De wondjes blijven soms lang gevoelig na een kijkoperatie.
 • Er kan een trombose of longembolie ontstaan.
 • Infectie van het enkelgewricht na een kijkoperatie.
 • Schade door de kijkoperatie aan structuren rond de enkel, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.
 • Soms is het resultaat van de kijkoperatie van uw enkel niet wat u ervan had gehoopt. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van uw klachten die niet of niet volledig met de kijkoperatie is op te lossen. Het is belangrijk dat u hierover praat met uw orthopedisch chirurg.