Kristien GorisPatiëntenbegeleiding

Kristien_Goris
Deze zorgverlener bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Raadpleging

U kunt Kristien Goris tijdens de kantooruren telefonisch of per mail bereiken:

+ 32 3 298 10 90

kristien.goris@klina.be