PatiëntenbegeleidingSociale dienst

Een verblijf in het ziekenhuis kan allerlei vragen oproepen. Dit kunnen praktische, administratieve, financiële of sociale vragen zijn. Ook voor die vragen heeft AZ Klina de juiste mensen in huis. De dienst patiëntenbegeleiding (sociale dienst) biedt een brede dienstverlening en staat u graag bij tijdens uw verblijf in AZ Klina. Zij bieden afhankelijk van uw situatie informatie op maat of verwijzen u door naar de juiste dienst of hulpverlener.
Patiëntenbegeleiding

Contact:

ma - vr: 9.00 - 16.00 u.

+ 32 3 650 52 51

Patientenbegeleiding@klina.be

Wie zijn wij?

Wij zijn een team van sociaal werkers (maatschappelijk werkers/ sociale verpleegkundigen) die elk verantwoordelijk zijn voor een aantal diensten.

Wat doen wij?

 • Wij bieden psychosociale begeleiding aan.
  U of uw omgeving (familie, kinderen, …) kan bij ons terecht voor een vrijblijvend gesprek of een luisterend oor. Wij trachten om samen met u de praktische gevolgen van uw ziekte zo goed mogelijk op te vangen. 
 • Wij bereiden uw ontslag voor.
  Wij begeleiden u bij een terugkeer naar huis of zoeken mee naar een andere oplossing (woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, hersteloord, serviceflat, palliatieve eenheid, …).
 • Wij helpen u met uw administratie.
  Wij beantwoorden uw vragen over financiën, verzekeringen, mutualiteiten, … 
  Wij zoeken samen naar mogelijkheden bij financieel zware kosten. 
 • Wij organiseren uw thuiszorg. 
  Wij helpen bij het installeren van thuisverpleging en/of gezins- en poetshulp, het aanvragen van een personenalarmsysteem, het aanvragen van hulpmiddelen (ziekenhuisbed, loophulp, rolwagen, …), het organiseren van een samenwerking met het palliatieve netwerk, …
 • Wij bieden informatie en begeleiding bij werkhervatting.
  In samenwerking met VDAB, GTB en de mutualiteiten bieden wij bv. infosessies omtrent werken na kanker.
  Wij bieden ook advies op maat van de patiënt.
   

Hoe werken wij?

 • U en/of uw familie kan ons rechtstreeks contacteren of aanspreken. Op vraag van artsen en verpleegkundigen nemen wij soms zelf contact met u op. 
 • We bezoeken u in uw kamer of in een aparte gespreksruimte.
 • We zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • We werken vaak multidisciplinair. Dit betekent dat we overleg hebben met artsen, verpleegkundigen, psychologen, de dienst levensbeschouwing, voedingsdeskundigen, enz.
 • Buiten het ziekenhuis overleggen we ook met allerlei diensten en voorzieningen zoals mantelzorg, de huisarts en thuisverpleging. Indien nodig organiseren we een zorgoverleg.