Doe mee aan onze kwaliteitsenquête

Mogen wij u vragen om mee te werken aan een enquête rond de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening?
kwaliteitsenquête

Samen met 22 andere ziekenhuizen nemen wij deel aan een nieuw project rond Vlaams kwaliteitsbeleid. Een eerste stap hierin is dat wij zowel medewerkers, artsen als patiënten en hun naasten bevragen. 

Het is voor ons erg waardevol om uw mening te horen. Hoe ervaart u de zorg in ons ziekenhuis? Wat vindt u goed, wat kunnen we volgens u verbeteren? 
De enquête verloopt volledig anoniem. Ze bestaat uit 18 vragen, verloopt online en zal zo’n 10 minuten van uw tijd vragen. 

De KU Leuven (die het kwaliteitsproject coördineert) zorgt voor de verwerking van de antwoorden. Wij zullen de resultaten gebruiken om verbeteracties te bepalen en kwaliteitsprojecten voor de komende jaren uit te werken. 

U kan de bevraging eenvoudig opstarten via deze link. De enquête eindigt op 30 juni.
Alvast van harte bedankt voor uw medewerking. 

Delen