De Helix partners slaan de handen in elkaar voor cybersecurity

We leven steeds meer in een digitale wereld. Die evolutie brengt een heleboel opportuniteiten, maar ook een pak nieuwe uitdagingen met zich mee. Met als grootste bezorgdheid: hoe houden we online informatie veilig?
cyber

Cyberincidenten hebben almaar ernstiger gevolgen voor maatschappij en economie. Ook in de gezondheidszorg is deze trend duidelijk voelbaar. Met elektronische patiëntendossiers, patiëntenportalen en patiënten/burgers die ook privé steeds vaker digitaal gaan, zijn we als HELIX netwerk* steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen.

De data die binnen de gezondheidszorg circuleren, zijn zo gevoelig en persoonlijk dat investeren in optimale veiligheid van onze netwerk- en informatiesystemen een evidente noodzaak is. 

Digitale veiligheid regelen en garanderen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteraard speelt de organisatie en architectuur van ICT hierin een sleutelrol. Maar er is ook zoiets als de zogenaamde ‘human firewall’. Hoe alert zijn mensen zelf? Hoe voorbereid zijn zij op cyberaanvallen? Hoe ‘bewust’ zijn onze medewerkers? Sensibiliseringstrainingen kunnen helpen voorkomen dat ze een makkelijk doelwit vormen.

Daarom lanceerde het Europees Sociaal Fonds (ESF) een oproep om de ontwikkeling van basisvaardigheden rond cybersecurity te stimuleren in Vlaamse ondernemingen.

De partners van ons Helix-netwerk aarzelden dan ook geen seconde om samen een - door ESF gesubsidieerd - opleidingsaanbod uit te werken, op maat van de zorg. We doopten het project ‘CYZO’: cybersecurity in de zorg. Het opleidingsaanbod dat wij binnen CYZO zullen uitwerken, kan nadien ook andere zorginstellingen en -actoren helpen om hun digitale veiligheid te verbeteren. Voor het aanbieden en verspreiden van het CYZO-opleidingsaanbod kunnen we rekenen op de steun van bestaande netwerken, zoals Zorgnet-Icuro.

De helix-ziekenhuizen werken hiervoor samen met Phished, een autoriteit op vlak van cybersecurity met expertise in het verhogen van de bewustwording over cyberaanvallen. Zij hebben in hun aanbod al een Phished academy, van waaruit het opleidingsaanbod van CYZO zal vertrekken.

Dat aanbod zal bestaan uit algemene opleidingen en specifieke modules op maat van drie medewerkersprofielen in de organisatie: zorgpersoneel, niet-zorg-medewerkers en administratie. In een volgende fase zullen we het pakket ook aanbieden aan patiënten, in zowel traditionele als innovatieve opleidingsvormen. Iederéén is immers gebaat bij een opleiding rond waakzaamheid. We willen met het CYZO-project de strijd tegen cybercriminaliteit stevig aangaan en hopen op een maximaal bereik en dito resultaat.

Delen