AZ Klina officieel eigenaar van Vesaliusgebouw

Op dinsdag 26 april is AZ Klina officieel eigenaar geworden van het vlakbij gelegen Vesaliusgebouw. Ons ziekenhuis kocht de site van Zorgbedrijf Brasschaat. Voor het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum die er momenteel huizen, plant het zorgbedrijf een nieuwbouw op de site van Sint Jozef.
Erwin Callens & Joost Baert

Door onze gestage groei is ons ziekenhuis al jaren aan uitbreiding toe. Met de aankoop van de naastgelegen Vesaliussite kunnen we onze expansie nu ten volle realiseren.

We plannen er op termijn onze revalidatiecampus onder te brengen en er ons psychiatrisch dagcentrum en geriatrisch dagziekenhuis verder uit te bouwen. We voorzien daarnaast nog nieuwe functies voor onze polikliniek en voor dagbehandelingen waar we veel meer capaciteit voor nodig hebben. Idem dito voor onze medisch-technische diensten.

Er komt ook aangepaste parkeerruimte en een verbindingsstuk tussen het bestaande Klina gebouw en het Vesaliusgebouw.

En tenslotte, zeer belangrijk: door afdelingen en activiteiten naar de Vesaliussite over te brengen, zullen we ook onze spoedgevallendienst met huisartsenwachtpost op de juiste maat kunnen uitbreiden en vernieuwen.

Het is een ambitieus verhaal dat we met die extra 15 duizend vierkante meter kunnen realiseren. De bouwwerken starten in 2027.

Delen