Inflammatoire darmziektenIBD

Wat is IBD?

IBD staat voor Inflammatory Bowel Diseases of inflammatoire darmziekten. Dit zijn chronische ontstekingsziekten van de darm. De meest voorkomende zijn ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.  
Soms is het onderscheid tussen de twee in het begin van de ziekte nog niet te maken, dan spreekt men van een indeterminate colitis.

Een chronisch en variabel ziekteverloop, met periodes van opstoten (actieve ziekte met veel klachten) en remissie (niet actieve ziekte zonder klachten) is typisch aan deze ziekten.

De juiste oorzaak van de ziekte is nog ongekend, maar er wordt aangenomen dat een combinatie van erfelijke factoren, onevenwichten in het immuunsysteem, de darmflora en omgevingsfactoren een rol spelen.

Ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte die kan voorkomen van de mond tot de anus, met inbegrip van slokdarm, maag, dunne darm en dikke darm. De klachten kunnen heel wisselend zijn. De meest voorkomende klachten zijn buikpijn, misselijkheid en diarree, maar ook algemene symptomen zoals gewichtsverlies en vermoeidheid.

Het ziekteverloop is vaak erg moeilijk te voorspellen. De meeste patiënten moeten heel hun leven medicatie nemen om de ziekte onder controle te houden. Soms blijkt bepaalde medicatie niet voldoende efficiënt, verliezen ze hun werking na verloop van tijd of hebben ze ernstige bijwerkingen. 8 op de 10 patiënten hebben tijdens hun ziekteverloop nood aan een operatie, bijvoorbeeld wanneer er complicaties optreden zoals een vernauwing van de darm. Na een operatie komt de ontsteking vaak terug na verloop van tijd, zodat ook na een operatie vaak nog nood is aan een medicamenteuze behandeling.

Ziekte van Crohn kan ook gepaard gaan met manifestaties buiten het maag- en darmsysteem, zoals gewrichtsklachten, huidafwijkingen en oogontstekingen.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische ontstekingsziekte die voor komt in de dikke darm, ook colon genaamd. Ook hier zijn opstoten en periodes van remissie typisch aan de ziekte.

De meest voorkomende klachten zijn diarree, vaak met bloed en slijmen erbij, en ontlastingsdrang.

De klachten zijn afhankelijk van de ernst en de uitgebreidheid van de ontsteking. Soms is enkel de zone net boven de aars ontstoken (proctitis), soms bij uitbreiding van de endeldarm (rectitis) of het linkszijdige gedeelte van de dikke darm, maar ook de hele dikke darm kan ontstoken zijn (pancolitis).

Soms kan de ontsteking niet gecontroleerd worden met medicatie en is een operatie nodig. In dat geval wordt heel de dikke darm verwijderd.

Ook kan colitis ulcerosa gepaard gaan met manifestaties buiten de darm zoals gewrichtslijden, huidziekten en oogontstekingen.

Mensen met een uitgebreide vorm van colitis ulcerosa hebben een licht verhoogd risico op darmkanker. Daarom is er, vanaf ongeveer 8 jaar na de diagnose, regelmatig een coloscopie nodig om de darm preventief te onderzoeken.

IBD dag