Onze waardenWerken bij AZ Klina

Wij zijn klantgericht

 • Gaan uit van de belevingswereld van de patiënt
 • Zien de patiënt als integrale persoonlijkheid
 • Helpen onze collega’s, ook van andere afdelingen
 • Houden rekening met familie en verwijzers

Wij streven naar uitmuntende kwaliteit

 • Hebben professionele kennis
 • Streven de beste kwaliteit na
 • Streven naar meetbare toetsing van kwaliteit
 • Zijn flexibel als individu en medewerker van de organisatie

Wij handelen doelbewust

 • Integreren de doelstellingen van AZ Klina
 • Formuleren en streven concrete doelstellingen na
 • Weten waarom we iets doen
 • Hebben respect voor de maatschappelijke waarden, normen en wetgeving

Wij zijn zorgzaam

 • Voelen ons verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg
 • Zijn dienstverlenend
 • Gebruiken de ter beschikking gestelde middelen verantwoord
 • Handelen met stijl