Verblijfsafdeling voor kinderenPediatrie in AZ Klina

Met ons pediatrisch team van artsen, verpleegkundigen en psychologe, willen we zorg in zijn totaliteit op kindniveau aanbieden. Dit van de geboorte tot de tienerleeftijd (meestal t.e.m. 15 jaar).
busje_consultatiepediatrie Pediatrie
Deze afdeling bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Welkom op de dienst Kindergeneeskunde

We zijn er ons van bewust dat een opname in het ziekenhuis zowel voor u en uw kind, als voor het hele gezin een ingrijpende gebeurtenis kan zijn. We hebben begrip voor uw bezorgdheid en trachten u met zowel schriftelijke als mondelinge informatie zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Samenwerken met de Vlaamse Universitaire Ziekenhuizen

Onze kinderartsen werken samen met de Vlaamse Universitaire Ziekenhuizen om een blijvende wetenschappelijke en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan onze kinderen. Ook om de zorg voor de pasgeborenen optimaal te laten verlopen er is er altijd een kinderarts bereikbaar om de verloskundigen bij te staan bij moeilijke bevallingen. Er is dan ook regelmatig overleg tussen de verloskundigen, de vroedvrouwen en de kinderartsen. De opvang van prematuren en de neonaat met problemen kan in ons ziekenhuis gebeuren. Als er nood is aan meer ondersteuning werken we samen met de omliggende intensieve neonatale diensten.

De kinderartsen hebben dagelijks consultaties voor die kinderen die nood hebben aan een dringend medisch nazicht. Anderzijds zijn er altijd controleraadplegingen voor kindspecifieke aandoeningen of opvolging na ziekenhuisopname.

Neem ook een kijkje op onze Kinderwebsite.