Evenwichtskliniekin AZ Klina

In onze evenwichtskliniek kunt u terecht voor de behandeling van evenwichtsproblemen en duizeligheid. Een multidisciplinair team van NKO-artsen, cardiologen, neurologen, artsen fysische geneeskunde, audiologen en kinesisten verleent zorg op maat van de patiënt.
foto_extra_ondersteuning
Deze medische dienst bereikt u door onderstaande route te volgen
Routenummer

Duizeligheid is een vaak voorkomend probleem. Het evenwicht is echter complex. Het wordt aangestuurd door verschillende organen: de hersenen en zenuwen, de evenwichtsorganen, het zicht, het gevoel in voeten (proprioceptie). Ook het hart speelt een rol. 
De oorzaak van de klachten kan dus heel divers zijn. Daarom zijn verschillende vakgebieden betrokken: zowel neus-, keel- en oorziekten, neurologie, cardiologie als fysische geneeskunde. In onze evenwichtskliniek werken de verschillende disciplines samen, afhankelijk van het probleem.

Eerst wordt via een internationaal model en eventuele vragenlijsten uitgebreid ingegaan op de klachten. Na onderzoek van de oren, voert de audiologe een screening van het evenwicht uit, met vaak ook een gehoortest. Afhankelijk van de resultaten volgt een uitgebreid evenwichtsonderzoek, of doen we verder onderzoek vanuit de andere disciplines. 

Voor de geriatrische patiënt werken we ook samen met de valkliniek.

Veelgestelde vragen

Een antwoord op enkele veel gestelde vragen kan u hier terugvinden.

Hoe maak ik een afspraak?

Patiënten met klachten van draaiduizeligheid of ijlhoofdigheid nemen contact op met het onthaal voor een afspraak op de dienst NKO. Vermeld dat het gaat om een specifieke afspraak voor de evenwichtskliniek. Zo wordt de screening van het evenwicht direct gekoppeld. 

Waar moet ik mij aanmelden?

U schrijft zich eerst in aan de loketten of de inschrijvingskiosken. Daarna gaat u naar wachtzaal 27 van NKO, waar u mag plaatsnemen. 

Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?

Uw verwijsbrief van de huisarts en uw huidige medicatielijst.

Wat neem ik mee naar de vervolgafspraak?

Uw ingevulde vragenlijst (indien van toepassing).