VATS (video assisted thoracoscopic surgery)Kijkoperatie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Een VATS (eigenlijk een kijkoperatie of ‘sleutelgatoperatie' in de borstkas) is een onderzoek of behandeling dat uitgevoerd wordt door de thoraxchirurg. Deze ingreep gebeurt steeds onder narcose in de operatiezaal.