Sperma-analyseonderzoek van het sperma

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Een onderzoek van het sperma staat centraal in het onderzoek van mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op het volume van het sperma, de beweeglijkheid van de zaadcellen, hun aantal en hun vorm.

De sperma-analyse wordt enkel uitgevoerd na voorschrift van een arts. Dit kan in opdracht van uw huisarts, of artsen met specialisatie in bijv. urologie, gynaecologie of gynaecologie-fertiliteit. Het spermastaal ondergaat een routineanalyse die verder kan worden uitgebreid met extra analyses afhankelijk van de spermakwaliteit en in functie van een toekomstige fertiliteitsbehandeling. De voorschrijvende arts bepaalt welke testen er moeten gebeuren en duidt deze aan op het aanvraagformulier.

Routeanalyse

De routineanalyse bevat volgende parameters:

 • Volume van het spermastaal
 • Concentratie van de zaadcellen
 • Beweeglijkheid van de zaadcellen
 • Vorm van de zaadcellen
 • Vitaliteit van de zaadcellen: hoeveel levende zaadcellen zitten er in het spermastaal?
 • MAR-test: Er wordt nagekeken of u antilichamen aanmaakt tegen uw eigen zaadcellen
 • Aanwezigheid van witte bloedcellen in het spermastaal

Sperma-onderzoek: Capacitatie

Capacitatie is het natuurlijk proces dat de zaadcellen doormaken wanneer zij het baarmoederhalsslijm passeren. Dit heeft voornamelijk veranderingen in het bewegingspatroon en de fysiologie van de best bewegende zaadcellen tot gevolg.

Tijdens een fertiliteitsbehandeling zullen de zaadcellen niet doorheen het baarmoederhalsslijm opzwemmen, waardoor deze stap in het laboratorium dient te gebeuren door middel van gradiëntcentrifugatie. Tijdens deze voorbereiding wordt nagegaan hoeveel bewegende zaadcellen kunnen geïsoleerd worden uit het spermastaal. Het resultaat zal bepalend zijn in het plannen van een fertiliteitsbehandeling.

Sperma-onderzoek: controle na vasectomie (sterilisatie)

Wanneer u een sterilisatie (vasectomie) onderging, kunt u uw spermastaal laten controleren op de aanwezigheid van zaadcellen. Uw behandeld arts zal u aanraden dit te laten controleren om te bevestigen dat de sterilisatie geslaagd is.

Richtlijnen voor het bekomen en afgeven van een spermastaal

Wanneer uw arts een sperma-analyse voorschrijft, neemt u contact op met het secretariaat van CRG Klina om een afspraak te maken via het nummer +32 3 650 50 83.

 • Seksuele onthouding is belangrijk om in optimale omstandigheden het staal te kunnen analyseren. We raden aan 2 tot 7 dagen geen betrekkingen te hebben voor het onderzoek.
 • De resultaten zijn het meest betrouwbaar wanneer het staal in het ziekenhuis geproduceerd wordt. Via CRG Klina is een lokaal ter beschikking. Indien dit niet lukt, wordt met de arts de mogelijkheid besproken om het staal thuis te produceren. Dit op voorwaarde dat het staal op lichaamstemperatuur wordt gehouden en binnen de 30 minuten na afname aan het onthaal van de dienst CRG Klina (route 155) of het labo CRG Klina (route 164) wordt gepresenteerd. Stalen voor controle na vasectomie mogen wel thuis gemaakt worden.
 • Bij voorkeur wordt een steriel potje van de dienst CRG Klina gebruikt.
 • Voor de staalname urineren en uitgebreid de handen en de penis reinigen en afdrogen met propere doekjes.
 • Het staal moet rechtstreeks in het steriele recipiënt worden opgevangen, maak geen gebruik van een condoom. 

Wat breng ik mee naar de afspraak?